Sex Positive
ADVOKAAT BARBIE - Wat Regtig Gebeur Het Adv Barbie Boek – Onreg Blootgelê deur Dawid (Regsgeleerde)

“As ek as regsgeleerde verstom staan oor die onreg hoe sal die res van die mense dit verstaan? Mag die waarheid uitko. Niemand mag kommentaar lewer op die saak of die mense daarin alvorens hy/sy nie hierdie boek gelees het nie. Ek kon nie die boek neersit nadat ek begin lees het nie.”
Dr Johann Lemmer het die boek oor Adv Barbie geskryf wat pas (einde September 2011) in Pretoria vrygestel is. As dokumentêre biografie is dit 'n letterkundige werk wat 'n helder lig op die saak werp.

Dit is 'n ware verhaal van misdaad, seksuele geweld en magsmisbruik. Die slagoffers vertel in hul eie woorde (of getuienis) wat regtig gebeur het. Talle nuwe feite wat nooit in die sensasionele hofsaak aan die publiek openbaar is nie, kom aan die lig.

Dr. Johann Lemmer met sy detail kennis en intense betrokkenheid by die saak en sy intieme kennis van Cezanne se boek moet gelees word. Die boek sal jou intrek en meesleur, jou opvattings uitdaag en jou bewus maak van seksuele roofdiere. DIe boek sal jou toerus om jouself en jou geliefdes teen seksuele misdadigers te beskerm.

Soos in ’n drama het elke karakter ’n rol. Op ’n aangrypende wyse ontvou die drama. Die twee hoofrolspelers is Dirk Prinsloo en Cezanne Visser. Prinsloo is van die eerste oomblik af die man in beheer. Hy draai almal pynlik om sy pinkie. Hy hiet en gebied en sy wil geskied. Cezanne was vir hom ’n heerlike teiken. Hy was die pottebakker en sy die klei. Hy het haar (mis)vorm na sy beeld en gelykenis. Sy het geword wat sy nie is nie: klei in sy hande en hy het met haar gedoen wat hy wou. Hy het haar veral op seksuele gebied misbruik, misvorm en haar vir sy nare doeleindes gebruik.

"Johann Lemmer slaag uitmuntend daarin om die tragiese drama van mense lewens te beskryf. Hy gee ook ’n ewewigtige beeld van die verloop en die afloop van die hofsaak. Met empatie en deernis maak hy ouers en jongmense se oë oop vir mense soos Dirk Prinsloo". Cas Vos (Teoloog en Digter)

Cezanne Visser en Susan Lemmer rakende Adv Barbie Boek deur Johann Lemmer:
"Johann, hierdie boek is die stille getuienis van wat werklik met
Cezanne gebeur het. Jou moed en harde werk is aangrypend en in die
kol. Jy slaag daarin om die gebeure wat oor n tydperk van 10 jaar
strek weer te gee in 162 bladsye. Jy is eerlik, opreg en
professioneel. Uitstekende Boek. Susan en Cezanne.

“Johann, ek het die boek die naweek gelees en ek moet noem dat dit n totale ander perspektief gee oor wat ons in die media lees. Ek dink dis n boek wat gebalanseerd geskryf is. Dis maklik vir mense om te veroordeel.
Die boek is n MOET vir elke ouer, sielkundige en “geestelikes” Die donkerhede van die mens se psige is nogal scary.”

About the Author:
Dr Johann Lemmer is the founder of Sexology SA and the principal of the Academy. He is also a practicing Sexologist at Pretoria East Hospital. He received his doctorate from UNISA in 1991 after he integrated hermeneutics, psychology and quantitative empirical research in his doctoral thesis where both the individual and collective internal psychological processes were reflected in the congregation's understanding of the sermon. He part-time lectured qualitative and quantitative research methodology at universities and wrote scientific articles in this regard. He was a minister in the D R Church and pastoral counsellor in private practice for many years. For the past decade he focused his post-doctoral research on psychology, the reproductive system and Sexology. He wrote various study guides in Sexology, participated in radio- and television programs and he addressed clinical conferences on Sexology